Komünizm Nedir?

 Komünizm Nedir?
Okunuyor Komünizm Nedir?

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıf, para ve devletsiz bir toplumsal düzen, ve bu düzenin kurulmasını hedefleyen toplumsal, ekonomik ve siyasi bir ideoloji ve harekettir.

Ortaklaşalığı sadece üretim araçlarında olan Sosyalizm‘den ayırt edilmesi gerekiyor.

Karl Marx
Friedrich Engels

Komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels‘in yazdığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Komünizmin temelinde yatan sebep, sınıf bulunmayan, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulma isteğidir. Sınıfsız toplumlarda tüm bireylerin eşit olması fikri karşıt görüşlüler tarafından “ütopya” olarak görülür ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağı iddia edilir.

Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygını Marksizm-Leninizm‘dir. Marksizm-Leninizm’e göre komünizme giden süreçte burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya rejimi başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır.

Paris Komünü, komünist sistem yaşayabilmiş ilk topluluktur. (Paris Komünü, resmi anlamda 1871 baharı boyunca iki ay iktidarda kalmış yerel bir yönetimdir. Fakat içinde şekillendiği koşullar, tartışmalarla yürüyen kararları ve acılı sonu onu zamanının en önemli politik dönemlerinden biri yapmaktadır.)

Komünizm devlet rejimi olarak ilk kez 1917 Ekim Devrimi’nden sonra kurulan Sovyetler Birliği‘nde uygulanmıştır.

Bu yazı için ne düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın