Karma Nedir?

 Karma Nedir?
Okunuyor Karma Nedir?

Karma, zihinsel ve fiziksel her türlü eylemin sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu ifade eder. Düşündüğümüz veya uyguladığımız her türlü eylemin, bizleri bu yaşamımızda ya da bir sonraki yaşamımızda etkileyeceğini söyleyen bir kuraldır. Yani gerçekleştirdiğimiz zihinsel veya fiziksel her türlü eylem bizleri bu yaşamımızda etkilemezse, bir sonraki yaşamımızda muhakkak etkileyecektir.

Hint dinlerinde karma, ‘yeniden doğuş‘ inanışına sahip Samsara ile bağlantılıdır. Sebep-sonuç ilkesinin geçerliliği ruh var oldukça devam eder. Hinduizm, Budizm ve Jainizm‘e göre herhangi bir eylem veya düşünce, neticesinde sadece o kişiyi etkileyecektir.

Karma, Tanrı’nın ya da dünyada bir hâkimin hüküm vermediği, “ilahi bir lütuf” ya da “ceza” olmadan, kişinin kendini değerlendirdiği bir öğretidir.

Yeniden Doğuş Döngüsünü (Reenkarnasyon) sadece kötü eylemlerde bulunup, kötülük düşünenler değil, aynı zamanda iyilik yapıp, temiz niyetli olanlar da yaşayacaklardır. Son amaç ise bu şekilde devam etmeden, Karma’nın sona ermesidir.

Karma, kısaca her yaşamın, önceki yaşamlarda yapılan eylemlerin sonucu olarak belirmesi esasına dayanır. Yani, kişinin yaptığı hiçbir eylem sonuçsuz kalmayacak ve kişinin yazgısının belirlenmesinde bir neden oluşturacaktır.

Daha kısa olarak ifade etmek gerekirse, Doğu’nun karma yasası bir Türk atasözüyle tek cümleyle şöyle ifade edilebilir: “Ne ekersen onu biçersin.”

Hindu mitolojisinde yasaları uygulayan, yasanın somutlaşmış biçimi olan karma ilahlarına Lipikas adı verilir.

Bu yazı için ne düşünüyorsun?

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın